Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Ρήμα Ειμί


Ενεστώτας   Παρατατικός    Μέλλοντας


ειμί        ήν             έσομαι           
εί          ήσθα           έσει
εστί        ήν             έσται
εσμέν       ήμεν           εσόμεθα
εστέ        ήστε           έσεσθε
εισίν       ήσαν           έσονται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου